MMConsulting&Partner
Technologická kancelária / Projektová kancelária


Srdečne Vás vítame v MMConsulting e.U.!

Technologická kancelária / Projektová kancelária MMConsulting e.U. je individuálny a nekonformistický podnik pre oblasť služieb ako poradenstvo, plánovanie, prieskum starých ekologických záťaží, technológie ako aj stavebný a projektový manažment v súlade s rak. DMSG (Zákon o pamiatkovej starostlivosti).

S využívaním geofyzikálnych a tradičných prospekčných metód predovšetkým v prieskume starých ekologických záťaží a v predbežných analýzach rizík sa snažíme poskytovať našim zákazníkom celkovú právnu istotu v oblasti manažmentu nehnuteľností.

V rámci svojich kompetencií ponúka spol. MMC & Partner vďaka kooperácii s odborníkmi z mnohých odvetví interdisciplinárny transfer informácií a poznatkov, čím pomáha svojim klientom vyvinúť jednoduché riešenia problémov, ktoré vytvárajú hodnotu.

A keď je potrebný malý zvláštny nápad, je pre Vás k dispozícii náš tím pre výskum a vývoj.

 • Prieskum stavebného pozemku; predbežné analýzy rizík:
 • pôdny radar a georadar, štúdie a prieskumy v rámci georadaru pre manažment rizík v stavbe základov a pri starých ekologických záťažiach, základné prieskumy historických horizontov udalostí s tradičnými metódami, archívne a plánové štúdie.
 • Prieskum starých záťaží:
 • s geofyzikálnymi a tradičnými metódami, určovanie kritických plôch a ich rozsahu, vojnové materiály a pozostatky svetovej vojny (určovanie polohy bômb).
 • Geologické pôdoznalecké štúdie pre plánovací proces pri využívaní alternatívnych energií zo zemského tepla a hydrogeológie:
 • ako prieskum stavebného pozemku, štúdie pre lokálnu geológiu a dobrozdania k podávaniu žiadosti pre tepelné čerpadlá pri zohľadnení lokálnej hydrológie, vyhodnocovanie jadra vrtu, štúdie k lokálnej hydrogeológii.
 • Odpadové hospodárstvo a životné prostredie:
 • koncepcie odpadového hospodárstva, kvalifikácie, semináre a školenia.
 • Štúdie manažmentu odpadu a životného prostredia:
 • analýzy procesov, poradenstvo v rámci manažmentu, pomoc pri budovaní štruktúry systémov manažmentu na plnenie noriem
 • Výskum a vývoj

 
Služba
Prieskum starých záťaží
Prieskum stavebného pozemku
Georadar EMFAD UG-12
Manažment životného prostredia

Projekty & Developement

Katalóg výrobkov

Všeobecné obchodné podmienky
Impresum
Administrácia

Kontakt
Úvodní stránka


Copyright MMConsulting e.U. Technologická kancelária / Projektová kancelária (c) 2000-2009   1LK00376GA6P4