Služby
Průzkum starých ekologických zátěží
Průzkum podloží
Georadar EMFAD UG-12
Management životního prostředí

Projekty & vývoj

Katalog produktů

VOP
Impressum
Správa

Kontakt
Úvodní stránkaMMConsulting & Partner
Technická kancelář / Projektová kancelář


Technická kancelář / Projektová kancelář MMConsulting & Partner představuje individuální a nekonformní společnost v oblasti služeb: poradenství, plánování, průzkum starých ekologických zátěží, technologie a dále stavební a projektový management dle znění rak. Zákona o památkové péči (DMSG).

Aplikací geofyzikálních a tradičních vyhledávacích metod, především pak v rámci předběžného průzkumu starých ekologických zátěží a předběžných studií rizik při zakládání staveb, usilujeme pro naše klienty o celkovou právní jistotu při spravování nemovitostí.

V rámci svých kompetencí nabízí spol. MMC & Partner díky kooperaci s odborníky z mnoha odvětví interdisciplinární transfer informací a poznatků a pomáhá tak svým klientům vyvinout jednoduchá a hodnotu vytvářející řešení problémů.

Pokud je zapotřebí malého, nevšedního nápadu, je Vám k dispozici náš tým pro výzkum & vývoj.

 • Průzkum stavebního pozemku; předběžné rizikové studie:
 • půdní georadar, studie a průzkum georadarem pro rizikový management při stavbách základů a u starých zátěží, průzkumy vrtného jádra, průzkumy horizontů historických událostí aplikací tradičních metod, archivní a plánovací studie.
 • Průzkum starých zátěží:
 • aplikace geofyzikálních a tradičních metod, zjištění kritických ploch a jejich rozsahu, válečný materiál a pozůstatky světových válek (lokalizace bomb).
 • Archeologie staveb:
 • předběžné studie, základové stavby, plánování opatření, operativní archeologie staveb, vystavení podkladů pro úřady, předběžné historické a archeologické stavební a půdní průzkumy.
 • Odpadové hospodářství a životní prostředí:
 • koncepty odpadového hospodářství, kvalifikace, semináře a školení.
 • Kulturní geologie:
 • uživatelské studie a technologický rozvoj historických průmyslových zařízení.
 • Studie pro management odpadu a životního prostředí:
 • analýzy procesu, poradenství v oblasti řízení, poradenství při výstavbě systému řízení a plnění norem.
 • Výzkum & vývoj

  O258VG257MC3 Copyright MMConsulting & Partner (c) 2008-2018